- projektowanie, wykonawstwo, montaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenia pod indywidualne potrzeby,
- doradztwo techniczne w dziedzinie maszyn i urządzeń technicznych


- spawanie:
- konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,
- konstrukcji ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej,
- wykonawstwo elementów na prasach mimośrodowych:
- wykrawanie,
- tłoczenie,
- obróbka metalu:
- toczenie,
- frezowanie,
- szlifowanie,
- wiercenie,
- gwintowanie,
- cięcie blach do grubości 8 mm,
- gięcie blach do grubości 4 mm.


BAT FORUM BT zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z firmami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie wykonawstwa części maszyn i urządzeń oraz innych elementów na posiadanym parku maszyn pod potrzeby zamawiającego.

- modernizacja linii technologicznych,
- remonty maszyn i urządzeń według uzgodnionego zakresu,

BAT FORUM BT posiada wolne pomieszczenia magazynowe i produkcyjne, które może przeznaczyć pod różną działalność produkcyjną, handlową lub inne propozycje.

Zainteresowani jesteśmy sprzedażą towarów na zasadzie komisowej.

BAT FORUM BT nawiąże współpracę z firmami, które by chciały nawiązać współpracę z firmą BAT FORUM BT na zasadzie dostawców materiałów, podzespołów do produkowanych przez BAT FORUM BT
maszyn i urządzeń.

Branże współpracy:
1. Producenci pneumatyki,
2. Producenci łożysk,
3. Producenci układów napędowych (przekładnie, wariatory, silniki elektryczne),
4. Producenci osprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5. Producenci osprzętu do produkcji transporterów,
6. Producenci wyrobów ze stali kwasoodpornej.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o składanie ofert współpracy, a żadna oferta nie pozostanie bez odpowiedzi.