Bat Forum BT prowadzi kompletację linii technologicznych dla różnych branż przemysłu, jak i również oferuje jednostkowe maszyny i urządzenia technologiczne.


- woda nie gazowana,
- woda gazowana,
- napoje kolorowe nie gazownae i gazowane,
- soki,
- napoje alkoholowe,
- wina,
- wódka, itp.
- piwo,
- olej,
- chemia gospodarcza,
- oraz do innych płynów.


- etykietarki,
- rozładowywarki butelek ze skrzynek,
- załadowywarki butelek w skrzynki kartony,
- płuczki butelek,
- napełniarki,
- saturatory,
- miksery,
- zakręcarki butelek,
- zamykarki butelek,
- dozownice,
- oraz inne maszyny i urządzenia.


UWAGA!
Oferujemy maszyny i urządzenia nowe oraz po remoncie,
polskiej produkcji, jak również producentów zagranicznych z Europy Zachodniej.

Więcej informacji można odnaleźć pod adresem: www.rozlewnicze.com.pl