Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie dla przemysłowej uprawy pieczarki i boczniaka.
 


Wśród produkowanych przez BAT FORUM BT maszyn i urządzeń oraz wyposażenia dla przemysłowej hodowli pieczarki i boczniaka należy wyróżnić dwie podstawowe grupy:


Tej grupie możemy zaoferować następujące maszyny i urządzenia:

1. Linia do przygotowania podłoża (kompostu) pod uprawę pieczarki i boczniaka w kulturach foliowych (kostek).
2. Maszyna do mieszania składników kombajn do przerabiania pryzmy fermentacyjnej.
3. Maszyny, transportery do załadunku komory pasteryzacyjnej.
4. Transportery.
5. Maszyna do opróżniania podłoża z komory pasteryzacji (maszyna służy do wyciągania podłoża z komory pasteryzacyjnej oraz jego rozdrobnienie).
6. Siewniki.
a. Siewniki do zagrzybiania podłoża do pasteryzacji
b. Siewniki do wzbogacania Í dożywiania
7. Maszyna do moczenia słomy.
8. Hopery.
9. Wykonawstwo innych maszyn i urządzeń oraz wyposażenia pod indywidualne potrzeby.


 

1. Regały uprawne.
2. Maszyny do napełniania regałów podłożem lub podłoża z okrywą.
3. Zestaw zraszaczy do nawadniania wszystkich poziomów uprawy.
4. Wózki do zbioru pieczarki.
5. Wykonawstwo innych maszyn i urządzeń i wyposażenia pod indywidualne potrzeby klienta.

Uwaga!!!

BAT FORUM BT projektuje wszystkie oferowane wyroby pod potrzeby klienta
oraz powierzchnie produkcyjne, co pozwala w sposób indywidualny opracować
i zaprojektować ustawienie poszczególnych maszyn i urządzeń oraz ciągów transporterów.

Więcej informacji można odnaleźć pod adresem: www.pieczarka-bt.com.pl