Transportery, taśmociągi:
- rolkowe,
- łańcuchowe,
- taśmowe,
- siatkowe,
- specjalne,
- transportery aseptyczne przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością,
- transportery dla mleczarni,
- transportery pionowe,
- łukowe,
- ciągi transportu wewnętrznego,
- taśmy transporterowe przeznaczone dla przemysłu spożywczego, rybołówstwa,
- doradztwo, projektowanie, wykonawstwo, montaż transporterów i taśmociągów pod potrzeby klienta,
- transportery i taśmociągi dla przemysłu wydobywczego (kopalń, żwirowni, kopalń soli, itp.)
- transportery dla przemysłu rybołówczego, na statki trawlery, statki rybołówcze, portów i baz przeładunkowych,
- osprzęt do transporterów:
- wały napędowe do transporterów siatkowych,
- krążniki do transporter ów i taśmociągów (wersja zaprasowywana),
- rolki (krążniki) prowadzące, podporowe,
- rolki (krążniki) w wersji gumowanej,
- zespoły napędowe:
- przekładnie,
- wariatory,
- silniki elektryczne.
- obudowy łożyskowe, łożyska.
- taśmy przenośnikowe różnych typów.

Więcej informacji można odnaleźć pod adresem: www.transportery-bt.com.pl